Học sinh cấp 3 quan tâm điểm xét tuyển học bạ đợt 01 của HUFLIT

Học sinh cấp 3 quan tâm điểm xét tuyển học bạ đợt 01 của HUFLIT

 15:00 12/04/2021

Đối với giai đoạn xét tuyển học bạ đợt 01 từ 01/3 đến hết ngày 30/6, học sinh THPT có thể nộp bảng điểm trung bình 03 môn của HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 THPT, hoặc điểm trung bình 03 môn lớp 12.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ