Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ 3 năm học 2020-2021

Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ 3 năm học 2020-2021

 15:00 15/07/2021

Căn cứ công văn số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thức hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19;

Thông báo bổ sung về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

Thông báo bổ sung về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

 10:41 27/03/2020

Tiếp theo thông báo số 25/TB-ĐNT ngày 12/03/2020 của Trường về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ