Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt 1 năm 2021

Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt 1 năm 2021

 17:02 29/01/2021

Căn cứ kết luận Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021, trường công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp (dự kiến) đợt 1 năm 2021 như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ