Danh sách thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019

Danh sách thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019

 16:59 19/08/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh niêm yết danh sách dự thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2019 như sau

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ