MẪU THÔNG BÁO (1) 1 copy

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II – Đợt 2 – Năm học 2021-2022

 10:50 09/08/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II – đợt 2 năm học 2021-2022 áp dụng cho Danh sách sinh viên theo đề xuất từ Phòng Chính trị - Công tác sinh viên và đã được Ban Giám hiệu đồng ý, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ