DKMH

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 3 (năm học 2018 – 2019)

 15:16 28/05/2019

Căn cứ đề nghị của các khoa, bộ môn trực thuộc, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký môn học trong học kỳ 3 năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2018 - 2019

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2018 - 2019

 14:30 03/12/2018

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 3 - năm học 2017 - 2018

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 3 - năm học 2017 - 2018

 15:10 14/06/2018

Căn cứ đề nghị của các khoa, bộ môn trực thuộc, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký môn học trong học kỳ 3 năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

Thông báo về lịch tổ chức tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 - khóa 2017

Thông báo về lịch tổ chức tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 - khóa 2017

 11:00 15/05/2018

Căn cứ kế hoạch tổ chức tập huấn đăng ký môn học dành cho sinh viên năm 1 khóa 2017, Trường thông tin cụ thể lịch tập huấn như sau:

HUFLIT đăng ký môn học

Thông báo đăng ký các môn học thuộc học kỳ 2 năm học 17 - 18

 14:18 10/12/2017

Căn cứ kế hoạch năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo đến sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 (2017 - 2018), cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ