Thông báo Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Thông báo Về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 09:38 09/10/2017

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-ĐNT ngày 03/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Ban Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục (ĐBCL&TTGD) sẽ tiến khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kì I, năm học 2017-2018 như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ