Thông báo triển khai cho sinh viên, học viên trở lại học tập trung

Thông báo triển khai cho sinh viên, học viên trở lại học tập trung

 16:44 11/12/2020

Căn cứ tình hình thực tế về kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo lùi thời gian nhập học đối với thí sinh thi tốt nghiệp THPT  ngày 03-04/9/2020 theo phương thức xét điểm học bạ THPT (2a, 2b)

Thông báo lùi thời gian nhập học đối với thí sinh thi tốt nghiệp THPT ngày 03-04/9/2020 theo phương thức xét điểm học bạ THPT (2a, 2b)

 10:24 04/09/2020

Căn cứ công văn số 2931/BGDĐT-GDĐH ngày 6/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công tác tuyển sinh 2020 trong tình hình dịch COVID-19;

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ