Thông báo về việc hoàn thành học phí Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc hoàn thành học phí Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

 17:23 16/11/2016

Nhà trường thông báo đến các sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 chú ý các vấn đề

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ