Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2019-2020 - Đợt 2

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2019-2020 - Đợt 2

 10:20 23/07/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2019 - 2020 - Đợt 2, cụ thể như sau:

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2019-2020 - Đợt 1

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2019-2020 - Đợt 1

 14:35 02/07/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2019 - 2020 - Đợt 1, cụ thể như sau:

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ