CE7E48C3 3ADB 435E BF75 F21E86CDEC12

Hội thảo khoa học "Xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0"

 09:50 03/04/2019

Ngày 28/3/2019Trường đại học Ngoại ngữ và Tin học Tp.HCM HUFLIT) đã thực hiện tổ chức buổi Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ