Thông báo thay đổi lịch thi môn Nghe Tiếng Anh 2 (1521072) HKII năm học 2019 - 2020 ĐỢT 2

Thông báo thay đổi lịch thi môn Nghe Tiếng Anh 2 (1521072) HKII năm học 2019 - 2020 ĐỢT 2

 10:15 24/07/2020

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (2019-2020) - ĐỢT 2 môn Nghe Tiếng Anh 2 (1521072) ngày 24/08/2020 đã có sự thay đổi, cụ thể như sau:​​

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ