Lam An Huyen HoangAnh Chau Ai

Thông tin tuyển sinh ngành Luật Kinh Tế

 09:40 26/04/2017

Thông tin xét tuyển ngành Luật Kinh Tế HUFLIT 2017

Sinh viên Khoa Luật HUFLIT

Giới thiệu Bộ môn Luật HUFLIT

 10:40 30/03/2017

Giới thiệu Khoa Luật HUFLIT

ToaDam01

Tọa đàm "Nghề Luật sư ở Việt Nam"

 10:17 22/03/2017

Ngày 03/3/2017 vừa qua, Bộ môn Luật đã có buổi tọa đàm "Nghề luật sư ở Việt Nam".

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ