ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 14:35 05/06/2020

Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

 09:31 07/06/2019

Quy Chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (Ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-DDNT, ngày 12/12/2018)

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ

 11:24 20/05/2019

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ
(trích Chương trình dào tạo ngành Luật kinh tế ban hành theo Quyết định số 223/QĐ-ĐNT ngày 15 tháng 09 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh)

Tuyển sinh Cao học