Khoa QHQT cập nhật đề cương năm 2022

Khoa QHQT cập nhật đề cương năm 2022

 14:30 18/01/2022

Khoa Quan hệ Quốc tế cập nhật toàn bộ đề cương theo mẫu năm 2020

Thi học kì 2

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 5 - Năm học 2020 -2021

 10:37 01/12/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 5 năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến đối với học phần Tin học đại cương, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ