Thông báo về việc xét học bổng chính sách cho sinh viên hệ chính quy năm học 2022 – 2023

TÁC GIẢ: Phòng CT - CTSV
NGÀY: 25/08/2022
 • Căn cứ Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12/12/2018 của Hiệu trưởng;
 • Căn cứ Quy định xét học bổng chính sách dành cho sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 381/QĐ-ĐNT ngày 13/11/2019 của Hiệu trưởng.
Trường thông báo về việc xét học bổng chính sách cho sinh viên hệ chính quy năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:
1. Đối tượng xét học bổng chính sách – Mức học bổng – Mẫu đơn đề nghị xét học bổng và hồ sơ cần có:
Đối tượng xét và mức học bổng chính sách: Theo dõi Quy định số 381/QĐ-ĐNT ngày 13/11/2019, đã đăng tải trên website Trường theo đường dẫn https://tinyurl.com/hocbongchinhsachHUFLIT
Mẫu đơn đề nghị xét học bổng và hồ sơ cần có: Sinh viên tải mẫu đơn trên website Trường theo đường dẫn https://tinyurl.com/maudonHBCS
2. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ:
Sinh viên đang theo học tại trường thuộc các đối tượng quy định ở trên, có nhu cầu xét học bổng chính sách, sinh viên nộp đơn và hồ sơ theo mẫu quy định về Văn phòng Khoa đang theo học.
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 15/10/2022.
Cách thức nộp hồ sơ: Sinh viên nộp trực tiếp, hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện về Văn phòng Khoa đang theo học (Trường hợp gửi qua bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu điện nơi đi).
3. Tổ chức thực hiện:
Các Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên, tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ sinh viên đăng ký xét học bổng chính sách gửi về Phòng Chính trị – Công tác sinh viên (văn bản giấy có chữ ký của Trưởng đơn vị và văn bản điện tử theo địa chỉ: ctctsv@huflit.edu.vntrước ngày 01/11/2022.
Nhà trường sẽ tổ chức họp Hội đồng xét duyệt học bổng, sinh viên được nhận học bổng chính sách, số tiền sẽ khấu trừ vào học phí học kỳ 2, năm học 2022 – 2023, sinh viên chỉ đóng phần còn lại.
Các sinh viên thuộc đối tượng xét học bổng chính sách cần thực hiện đúng theo quy định trên, Trường không giải quyết các trường hợp nộp hồ sơ trễ hạn./.

Tin tức & Sự kiện gần đây

 • Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên năm học 2022 – 2023
  Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên năm học 2022 – 2023
 • Talkshow “Producevent - We create You celebrate” chương trình nuôi dưỡng đam mê cho sinh viên yêu thích Tổ chức sự kiện
  Talkshow “Producevent - We create You celebrate” chương trình nuôi dưỡng đam mê cho sinh viên yêu thích Tổ chức sự kiện
 • Một ngày trải nghiệm du lịch cho sinh viên chuyên ngành Nhật Bản học
  Một ngày trải nghiệm du lịch cho sinh viên chuyên ngành Nhật Bản học

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại: tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin: huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline: 1900 2800
Email: tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo: 0965 876 700