Giới thiệu về hệ đào tạo Đại Học

Thứ hai - 21/12/2015 20:34

1/ Khoa Công Nghệ Thông Tin

Gồm 4 chuyên ngành :

 • Hệ thống thông tin.
 • Mạng máy tính.
 • Công nghệ phần mềm.
 • Kỹ thuật thương mại điện tử

2/ Khoa Du lịch – Khách sạn:

Gồm 2 chuyên ngành :

 • Quản trị Du lịch Lữ hành
 • Quản trị Khách sạn – Nhà hàng

3/ Khoa Ngoại ngữ

Gồm 2 ngành :

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Trung

4/ Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Phương Đông

Gồm các ngành :

 • Trung Quốc học
 •  Nhật Bản học
 •  Hàn Quốc học
 • Việt Nam học (dành cho người nước ngoài)

5/ Khoa Quan Hệ Quốc Tế và Tiếng Anh

Gồm 2 ngành :

 • Quan hệ Quốc Tế - Tiếng Anh
 • Quan hệ Công chúng – Tiếng Anh

6/ Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế

Gồm các ngành:

 • Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế
 • Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng
 • Tài chính kế toán
 • Tiếp thị

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục