Hệ thống tra cứu dữ liệu xét tuyển học bạ năm 2018


Đợt 1 (từ ngày 02-05-2018 đến ngày 30-06-2018)


Dữ liệu đang được tiếp tục cập nhật, nếu thí sinh tra cứu chưa có, vui lòng trở lại sau


Trở về trang chủ


Vui lòng nhập đầy đủ số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước như đã ghi trong Phiếu xét tuyển


Nếu có sai sót thông tin, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo qua số điện thoại (028) 38 629 232 (số nội bộ 108, 109)


Số CMND/thẻ căn cước:
Thí sinh xem kết quả xét tuyển Học bạ đợt 1 được công bố trên website trường http://huflit.edu.vn vào ngày 05-07-2018Số lượt truy cập: