Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông tin việc làm sinh viên tháng 06 năm 2018

 

THÔNG TIN VIỆC LÀM SINH VIÊN THÁNG 06 NĂM 2018

 

1. CREASIA GROUP

2. Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Việt Sun

 

Lưu ý: Trong quá trình tham gia ứng tuyển, làm việc, thực tập tại các đơn vị, nếu có vướng mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm TT – QHDN (SĐT: 38632052 - 113), gặp Thầy Duy Trung) để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.