Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo v/v triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

 

Các đơn vị vui lòng xem Quy chế tại đây: http://bit.ly/2qhUTB9
 

Tác giả bài viết: (Phòng ĐN - TH - HC)