Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo lịch học và địa điểm học học phần Giáo dục thể chất 2 năm học 2017 - 2018

Trường thông báo lịch học và địa điểm học học phần Giáo dục thể chất 2 năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
1 - Thời gian học: Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 23/5/2018

2 - Địa điểm học:
- Các nhóm học ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu: học tại cơ sở số 02 Nguyễn Kim nối dài, phường 12, quận 5

- Các nhóm học ngày thứ Tư, thứ Bảy: học tại Trường ĐHSP TDTT TP. HCM số 639 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5

- Các nhóm học CỜ VUA: học tại phòng số 4, 5 Trường ĐHSP TDTT TP. HCM số 639 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5

Nguồn tin: Phòng Đào tạo