Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo điều chỉnh phòng và nghỉ học các lớp học phần tại phòng B56 và B57 vào ngày 12, 13/10/2016

Thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp, diễn ra vào ngày 12, 13/10/2016, Trường sử dụng phòng B56 và B57 để tiếp phụ huynh sinh viên dự Lễ tốt nghiệp. Do đó, Trường thông báo lịch điều chỉnh phòng các lớp học phần tại phòng B56 và B57 trong 02 ngày trên như sau:
STT Phòng Ngày học Tiết Môn học GV phụ trách Phòng điều chỉnh
1 B56 12/10/2016 1 – 4 Đầu tư tài chính GV Vân B23
2 B56 13/10/2016 1 – 2 Mỹ học GV Phong B61
3 B57 12/10/2016 1 – 2 Đại cương PL Việt Nam GV Trang B37
4 B57 12/10/2016 3 – 5 Tâm lý du lịch GV Hạnh B37
5 B57 13/10/2016 1 – 3 Dẫn luận ngôn ngữ GV Hòa Nghỉ, sẽ bố trí lịch dạy bù sau
Rất mong sự phối hợp thực hiện của Quý thầy cô và các anh chị sinh viên.
Trân trọng.
 

Nguồn tin: Phòng Đào tạo