Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Giới thiệu tổng quan về Hội Cựu chiến binh trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

Hội Cựu chiến binh (CCB) trường được phép thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Hội CCB Quận 10 ngày 15/07/2002

Giới thiệu tổng quan về Hội Cựu chiến binh 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

 
Theo CV đề nghị số 181/HT ngày 19/06/2002 của Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT), Hội Cựu chiến binh (CCB) trường được phép thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Hội CCB Quận 10 ngày 15/07/2002. HCCB ra đời đã đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của các cựu chiến binh từng tham gia những hoạt động trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Mục đích của Hội là: “Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Nhiệm kỳ 1 (2002 – 2007), Hội CCB HUFLIT có 14 đ/c, Ban chấp hành gồm 2 đ/c.
Đến giữa nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017), Hội đã kết nạp được 3 đ/c, tiếp nhận 3 đ/c từ các nơi khác chuyển sinh hoạt đến.
Đến tháng 04/2016, Hội có 20 hội viên, trong đó có 1 nữ, có 16 hội viên đang giữ các chức danh trong HĐQT, Đảng ủy, Trưởng Phó các đơn vị, Tổ trưởng bộ môn, giảng viên.
Hội CCB HUFLIT là Hội cơ sở trực thuộc Hội CCB Quận 10, hoạt động theo Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy trường và sự lãnh đạo, chỉ đạo nghiệp vụ của Hội CCB Quận 10

Hội luôn kiên định với mục tiêu:
- Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới.
- Nêu cao truyền thống, bản chất “Bộ đội cụ Hồ”.
- Cựu chiến binh gương mẫu, trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Từ năm 2002 đến nay, Hội luôn đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiên tiến”. Đặt biệt, trong 2 năm 2014, 2015, Hội CCB HUFLIT đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh xuất sắc” trong khối 487.