Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Giới thiệu ngành Luật

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

 

       Một trong những chủ trương của Đảng và nhà nước trong những năm qua và trong thời gian tới là đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Do vậy, việc nắm bắt những chính sách, pháp luật về kinh tế và vận dụng trong thực tiễn là vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết trong đời sống người dân, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh thương mại. Để đáp ứng nhu cầu đó, ngành luật kinh tế của Trường đại học Ngoại ngữ và Tin học TP HCM sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật về kinh tế nói chung cũng như những kỹ năng tư vấn, đàm phán, bào chữa, … trong các hoạt động kinh doanh, thương mại. Ngoài ra, ngành luật kinh tế cũng trang bị cho sinh viên những kiến thức về kinh tế, tài chính, kế toán như đầu tư tài chính, thị trường chứng khoán, chế độ kế toán, tài chính ở các doanh nghiệp và một số kỹ năng như soạn thảo các hợp đồng, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội, báo cáo thuế và các hoạt động mang tính pháp lý khác ở các doanh nghiệp.
 
Sinh viên luật HUFLIT học tập tại thư viện
     
        
ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA NGÀNH LUẬT KINH TẾ Ở HUFLIT 
       Đa số các trường đại học đa ngành có đào tạo luật cơ cấu chương trình đào tạo luật dựa trên chương trình khung của các trường công lập và chú trọng kiến thức mang tính hàn lâm, học thuật nhiều hơn so với kiến thức ứng dụng; và đặc biệt ít cơ cấu các kiến thức về kinh tế, tài chính, kế toán mang tính ứng dụng ở các tổ chức kinh tế nên khi ra trường vào làm việc ở các doanh nghiệp sinh viên thường không hòa nhập được với các chính sách kinh tế của doanh nghiệp, bởi vì đa số được đào tạo kiến luật thuộc phần “ngọn” mà thiếu đi kiến thức phần “gốc”, tức là cơ sở kinh tế để hình thành nên pháp luật.

       Ngành luật kinh tế HUFLIT xây dựng chương trình theo mô hình ứng dụng, do vậy luôn chú trọng đến việc đào tạo kiến thức nền tảng cho sinh viên theo phương châm “nền tảng - ứng dụng – hội nhập”, đó là những kiến thức về các quy luật vận động của kinh tế, tài chính làm nền cho sinh viên học các kiến thức về luật kinh tế; và kế tiếp là những kiến thức về ứng dụng luật kinh tế ở các tổ chức kinh tế như các doanh nghiệp, ngân hàng, các quỹ tài chính vi mô… Bên cạnh đó, theo định hướng phát triển của nhà trường, các ngành đào tạo của HUFLIT luôn chú trọng kiến thức về ngoại ngữ cho sinh viên và ngành luật kinh tế cũng trong xu hướng đó để sinh viên ra trường có thể hòa nhập với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành luật kinh tế, như những kỹ năng không thể thiếu để sinh viên có thể trao đổi, nghiên cứu với các luật gia luật nước ngoài.

      Ngoài ra, Khoa luật HUFLIT qua một năm đào tạo đã xây dựng được nét văn hóa và triết lý hoạt động mang tính đặc trưng của sinh viên luật  HUFLIT
 
“Thân thiện – Tin tưởng – Công bằng – Trí tuệ” 
 
       Đây là triết lý áp dụng xuyên suốt trong quá trình tổ chức, quản lý, đào tạo của tập thể đội ngũ giảng viên và sinh viên luật HUFLIT, từ giai đoạn sinh viên mới bước chân vào trường cho đến khi sinh viên đạt được vị trí nhất định trong xã hội.

       VỊ TRÍ VIỆC LÀM
       Sinh viên ngành luật kinh tế HUFLIT ra trường có thể đảm nhận ở những vị trí việc làm như: 
  • Luật sư: sau khi tốt nghiệp, sinh viên tích lũy thêm một số kinh nghiệm thực tiễn có thể học thêm một khóa nghiệp vụ luật sư và trãi qua thời gian tập sự theo quy định pháp luật, sau đó có thể tự mình tư vấn, đại diện, bào chữa cho người dân, các doanh nghiệp tại các phiên tòa hoặc tại các cơ quan quản lý nhà nước.
  • Thẩm phán ở các tòa án: sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tham gia thi tuyển công chức vào các tòa án để đảm nhiệm vị trí thư ký tòa án. Sau một thời tích lũy kinh nghiệm xét xử sẽ được đề cử bổ nhiệm làm thẩm phán. Người được bổ nhiệm thẩm phán sẽ được nhân danh nhà nước tiến hành xét xử các vụ tranh chấp trong kinh doanh, thương mại, xét xử các tội phạm và quyết định các vấn đề khác thuộc lĩnh vực tư pháp.
  • Thành lập các công ty luật hoặc mở văn phòng luật sư: sau khi tích lũy một số kinh nghiệm thực tiễn, người tốt nghiệp cử nhân luật kinh tế có thể liên kết với bạn bè, đồng nghiệp mở các công ty luật, các văn phòng luật sư để thực hiện các hoạt động pháp lý cho các doanh nghiệp. Đây là một trong những loại hình đang phát triển ở các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội và chắc chắn nhu cầu này sẽ còn rất lớn trong tương lai, nhất là các tỉnh đang quy hoạch phát triển kinh tế.
  • Chuyên viên tư vấn luật ở các doanh nghiệp: phần lớn các doanh nghiệp hiện nay thiếu các chuyên gia pháp lý, nên khi có vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật, buộc doanh nghiệp phải ký kết các hợp đồng tư vấn, dịch vụ pháp luật với các công ty luật hoặc văn phòng luật sư. Chi phí cho các hợp đồng này thường rất cao, do vậy, một doanh nghiệp phát triển bền vững chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến việc tuyển một chuyên viên pháp lý làm việc lâu dài tại doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp lý như: thuế, giấy phép, quản lý lao động, quản lý chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các hợp đồng kinh doanh, thương mại. Với nhu cầu ngày càng lớn, sinh viên tốt nghiệp ngành luật kinh tế sẽ có rất nhiều cơ hội làm tư vấn pháp lý ở các doanh nghiệp.
  • Trở thành chuyên viên pháp lý ở các cơ quan quản lý nhà nước như: UBND, Thanh tra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nhà đất, địa chính, Sở tư pháp…