Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Điểm thi kỳ thi Tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ VLVH, Liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2017 (ngày thi 14/01/2018)

Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ VLVH và Liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2017 thông báo kết quả thi tuyển sinh cụ thể như sau:
Thí sinh vui lòng click vào đường link bên dưới để xem kết quả thi:

1 - Điểm thi tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ VLVH
2 - Điểm thi tuyển sinh Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy

Thời gian nhận phúc khảo: từ ngày ra thông báo đến hết thứ Sáu ngày 02/02/2018 (Vui lòng tải mẫu đơn tại đây)

Lệ phí phúc khảo: 50.000 đồng/môn thi.

Nơi nhận đơn và lệ phí: Phòng Đào tạo