Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


VB2 - Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 16-17 hệ văn bằng 2 - đợt 3

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2 - đợt 3
Ngày thi Giờ thi Môn thi Thời lượng Ngành/Lớp Phòng thi Số lượng Hình thức thi
26/06/2017 18h15 Cú pháp học 90 phút BE14(01+02) B36, B37 55 Tự luận
28/06/2017 18h15 Văn học Mỹ 90 phút BE14(01+02) B36, B37 55 Tự luận
30/06/2017 18h15 Dịch nói Anh-Việt 10 phút/SV BE14(01+02) A35, A36, A37 55 Vấn đáp đơn
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
 
Tăng Phước Đại

Các lưu ý đối với sinh viên:          
·        Giấy tờ xuất trình tại phòng thi: Thẻ sinh viên / Chứng minh nhân dân.    
·        Xem danh sách phòng thi trước ngày thi 7 ngày.      
·        Thời gian giải quyết khiếu nại về lịch thi, danh sách phòng thi: Trước ngày thi 3 ngày, tại Phòng Đào tạo.  
·        Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút so với lịch thi.      
·        Sinh viên không được dự thi khi đến trễ 10 phút đối với môn tự luận và 5 phút đối với môn nghe kể từ khi mở đề.
·        Sinh viên không làm bài bằng bút chì, bút đỏ.