Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Văn bằng 2: Danh sách thi tốt nghiệp đợt thi ngày 23-07-2017

Thông báo danh sách thi tốt nghiệp đợt thi ngày 23/07/2017
Sinh viên xem danh sách tại đường dẫn này.