Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Chương Trình Đào Tạo Vườn Ươm Tài Năng

Công ty CSC Việt nam sẽ tổ chức Chương Trình Đào Tạo Vườn Ươm Tài Năng cho các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, đam mê và muốn được làm việc dùng ngôn ngữ lập trình .NET và SharePoint. Số lượng tuyển dụng là 20 bạn và dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu tháng 10 sắp tới. Thời gian đào tạo là 08 tuần liên tục.
Poster of NET & SP Fresher Program Q4 2012