Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Chỉ nam HUFLIT áp dụng từ khóa 2015

Chỉ nam HUFLIT áp dụng cho tất cả sinh viên kể từ khóa 2015
Chỉ nam HUFLIT áp dụng cho tất cả các khóa học từ năm 2015.

Sinh viên download tại đường dẫn này hoặc click hình bên dưới để xem trực tiếp:
CHỈ NAM HUFLIT 2015
CHỈ NAM HUFLIT 2015

Tác giả bài viết: Đỗ Phi Hưng

Nguồn tin: Phòng Đào tạo