Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ HK II NĂM HỌC 2020 - 2021

Trường ĐH Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM (HUFLIT) thông báo thời gian đóng học phí  và mức học phí HKII năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên các khóa như sau:
 
TB HỌC PHI HK II 2
 
TB HỌC PHÍ HK II 1
 
Link: Mẫu đơn gia hạn học phí sinh viên