Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh (áp dụng từ khóa 2019)


Tham khảo cây chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực
 
SO DO CAY QTNNL

Tham khảo cây chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Tiếp thị
 
SO DO CAY MKT