Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2021)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH:
0001
0002
0003
0004
0005
0006
00070008
0009001000110012001300140015
0016
00170018
0019002000210022
0023

0024
00250026
0027
0028
0029
0030003100320033
003400350036