Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo các môn do khoa Quan hệ Quốc tế giảng dạy tại các khoa

 
THÔNG BÁO
Về việc nhận đơn phúc khảo các môn học do khoa QHQT
tổ chức giảng dạy sinh viên khoa khác
 
 
 
Khoa Quan hệ Quốc tế (QHQT) thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo các môn thuộc khoa QHQT phụ trách đào tạo sinh viên khoa khác thuộc học kỳ 2 (2015 – 2016). Thông tin cụ thể như sau:
 • Môn Quan hệ quốc tế lễ tân (khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế, khoa Quản trị Du lịch – Khách sạn).
 • Môn Khánh tiết lễ tân (khoa Ngoại ngữ).
  • Thời gian tiếp nhận đơn: từ 08g00 thứ Tư, 13/7/2016 đến 16g00, thứ Tư, 20/7/2016.
  • Riêng môn Quan hệ quốc tế lễ tân – sinh viên khoa Quản trị Du lịch - Khách sạn, khoa sẽ tiếp nhận đơn đến 16g00 ngày 26/7/2016.
  • Địa điểm: Văn phòng khoa Quan hệ Quốc tế.
  • Người nhận: Thầy Ngô Thanh Bình.
  • Lệ phí: 30.000 đồng/1 môn.
Quá thời hạn quy định trên, khoa sẽ không tiếp nhận đơn xin chấm phúc khảo.
                       
TRƯỞNG KHOA
(Đã ký)      
Vũ Quốc Anh 

Tác giả bài viết: Khoa Quan hệ Quốc tế

Nguồn tin: Văn phòng khoa