Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông tin nhà trọ, phòng cho thuê năm học 2016 - 2017

Hội Sinh viên trường cung cấp thông tin nhà trọ, phòng cho thuê cho các bạn sinh viên có nhu cầu trong năm học 2016 - 2017.

Các bạn sinh viên vui lòng click vào được link sau để xem: DANH SÁCH NHÀ TRỌ, PHÒNG CHO THUÊ NĂM HỌC 2016  - 2017

Nguồn tin: Hội Sinh viên trường