Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ VLVH và Liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2017

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ VLVH và Liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2017, Trường thông báo điểm trúng tuyển, thời gian nhận giấy báo nhập học và thời gian khai giảng cụ thể như sau:
1. Điểm trúng tuyển:
- Đại học văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh: từ 7.5 điểm trở lên đối với tổng điểm 2 môn thi (không có môn bị điểm 0).
- Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy: từ 15.0 điểm trở lên đối với tổng điểm 3 môn thi (trong đó mỗi môn phải từ 5,0 điểm trở lên).

2. Thời gian nhận giấy báo và làm thủ tục nhập học:
+ Nhận giấy báo trúng tuyển từ ngày 29/01/2018 đến 02/02/2018 và ngày 26/02/2018 đến 07/03/2018 tại Phòng Đào tạo.
+ Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại: cơ sở 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Quận 10. Thời gian: từ ngày 29/01/2018 đến 02/02/2018 và ngày 26/02/2018 đến 07/03/2018.
+ Khai giảng: ngày 12/03/2018.