Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Tra cứu hồ sơ tuyển sinh Đại học năm 2017 theo phương thức xét học bạ THPT

Các thí sinh tra cứu hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2017 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT theo hướng dẫn bên dưới
Các thí sinh tra cứu hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2017 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT theo hướng dẫn bên dưới