Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng văn bằng 1 hệ chính quy, văn bằng 2, liên thông đại học hệ chính quy và vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO
Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho SV bậc ĐH, CĐ văn bằng 1 hệ Chính quy, Văn bằng 2, Liên thông Đại học hệ Chính quy và VLVH đợt 1 năm 2017
 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng văn bằng 1 hệ chính quy, văn bằng 2, liên thông đại học hệ chính quy và vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ
Sinh viên được xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:
  • Tích lũy đủ các học phần quy định của chương trình đào tạo toàn khóa học.
  • Điểm trung bình toàn khóa >=5.
  • Không bị kỷ luật đình chỉ học tập hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Hồ sơ gồm:
  • Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm hoặc tải đơn tại website http://huflit.edu.vn/Mẫu đơn SV, Mẫu đơn xét tốt nghiệp).
  • Sinh viên bổ sung bản photo bằng tốt nghiệp THPT trong trường hợp sinh viên chưa nộp.
3. Thời gian – địa điểm nộp hồ sơ:
  • Thời gian nộp: Từ ngày 13/02/2017 đến hết ngày 28/02/2017.
  • Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo (sảnh khu B – cơ sở 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, quận 10).
4. Lưu ý:
- Sinh viên tốt nghiệp đại học đúng hạn không phải nộp đơn xét tốt nghiệp. Các trường hợp còn lại phải nộp đơn xét tốt nghiệp.
- Sinh viên cao đẳng khóa 2013 khi nộp đơn xét tốt nghiệp phải kèm bản sao theo chứng chỉ:
+ Đối với sinh viên khoa Công nghệ thông tin nộpchứng chỉ TOEIC 350 trở lên hoặc tương đương.
+ Đối với sinh viên khoa Ngoại ngữ nộpchứng chỉ TOEIC 600 trở lên hoặc tương đương và chứng chỉ tin học MOS Word và MOS Excel.
Danh sách sinh viên tốt nghiệp (dự kiến) sẽ được niêm yết vào ngày 17/03/2017 trên website trường (http://huflit.edu.vn).Đề nghị các anh/chị sinh viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân như họ tên chữ lót, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính. Nếu có sai sót, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để chỉnh sửa đến hết 16 giờ 00 ngày 24/03/2017.

Thời gian nhận bằng Tốt nghiệp sẽ thông báo sau.

Nhà trường yêu cầu sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.
 
 
 
Nơi nhận:
-TT HĐQT;
- Ban Giám hiệu;
-Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa (để thực hiện);
-Niêm yết bảng thông báo, website trường;
-Lưu: VT,P.ĐT.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 
 đã ký
 
 
ThS. Nguyễn Phước Đại