Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo về việc trùng lịch thi các môn thuộc Khoa Lý luận chính trị

Thông báo về việc trùng lịch thi các môn thuộc Khoa Lý luận chính trị
- Sinh viên bị trùng lịch thi các môn thuộc Khoa Lý luận chính trị có thể lựa chọn một trong các ca thi khác có cùng Giảng viên phụ trách tổ chức để tham gia nghe hướng dẫn làm tiểu luận.
- Đối với môn còn lại, Sinh viên phải tham gia thi theo đúng lịch thi đã được thông báo.
Trân trọng.

Nguồn tin: Phòng KT-BĐCLGD