Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo về việc tham gia " tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" năm học 2022-2023 Chuyên đề sinh hoạt với Ban Chủ nhiệm Khoa (Áp dụng đối với sinh viên năm II,III,IV - Khóa 2021,2020,2019)

./.

Tác giả bài viết: Phòng CT - CTSV