Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo về việc nhận học bổng Chính sách của sinh viên là con Cán bộ - Nhân viên - Giảng viên cơ hữu đang công tác tại trường; anh (chị), em ruột đang học tại trường; sinh viên khuyết tật và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt năm học 2017 – 2018

Căn cứ theo Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-ĐNT ngày 03 tháng 10 năm 2013, theo Mục 2 Điều 22 Chương IV;
Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-ĐNT ngày 05 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành Quy định mức học bổng chính sách dành cho sinh viên là con Cán bộ - Nhân viên - Giảng viên cơ hữu đang công tác trại trường; anh (chị), em ruột đang học tại trường; sinh viên khuyết tật và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt;
Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét duyệt học bổng Chính sách năm học 2017 – 2018 vào ngày 02 tháng 7 năm 2018;
Trường thông báo đến các sinh viên được nhận học bổng Chính sách (danh sách đính kèm) như sau:

1. Thời gian chi trả học bổng: từ ngày 17/8/2018 đến ngày 31/8/2018
2. Địa điểm nhận học bổng: Phòng Quản trị Tài vụ
3. Cách thức nhận học bổng: khi đến nhận sinh viên cần mang theo:
  • Quyết định trao học bổng Chính sách năm học 2017 – 2018 (Sinh viên nhận Quyết định nhận học bổng Chính sách năm học 2017 – 2018 tại Phòng CT-TC-CTSV, lầu 1, khu A);
  • Biên lai học phí năm học 2017 – 2018 bản gốc;
  • Thẻ sinh viên của cả hai anh/ chị em.
(Trường hợp nhận học bổng hai anh/chị em học cùng trường thì mang biên lai học phí và thẻ sinh viên của cả hai anh/chị em).
Đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa/bộ môn có biện pháp thông báo với sinh viên. Sau thời hạn trên Trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.
Trân trọng./.

=> Danh sách đính kèm.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV