Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo về việc đăng ký nơi khám chưa bệnh bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm 234

            Phòng Chính Trị Tổ Chức Công Tác Sinh Viên thông báo đến sinh viên năm 2,3,4 có nguyện vọng đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm học 2019-2020 những nội dung sau:
  • Thời gian : Từ ngày 02/12 đến ngày 14/12/2019, sau thời gian trên Bộ phận y tế không giải quyết các vấn đề liên quan.
  • Địa điểm :  Phòng y tế  cơ sở Sư Vạn Hạnh
  • Lưu ý:
    • Trước khi đăng ký, sinh viên tham khảo danh mục nơi khám chữa bệnh theo quy đinh của bảo hiểm y tế trên website của Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh  
                BHXHTPHCM à '' danh mục''  à '' cơ sở KCB tại TPHCM nhận đăng ký  KCB ban đầu '' à '' quý IV năm 2019'' .
    • Những sinh viên nào năm trước đã đăng ký những bệnh viện tuyến trung ương thì photocopy thẻ cũ nộp về Phòng y tế để gia hạn./.