Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo về đăng ký bệnh viện khám chữa bệnh ban đầu đối với sinh viên năm 1 năm học 2021-2022

Theo thông báo v/v tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên Năm học 2021 – 2022 ngày 20/9/2021, nay Trường thông báo đến Sinh viên form đăng ký bệnh viện tham gia BHYT năm học 2021-2022 đối với sinh viên năm 1 .
Sinh viên vui lòng điền thông tin vào form đăng ký
TẠI ĐÂY 
Hạn đăng ký đến hết ngày: 14/09/2021
Sinh viên kiểm tra danh mục bệnh viện theo link đính kèm TẠI ĐÂY

Tác giả bài viết: CT-CTSV