Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo thay đổi lịch thi môn Nghiệp vụ nhà hàng (1322072) và Vận tải – Bảo hiểm (1422032) HKI năm học 2019 - 2020

Lịch thi kết thúc học phần HKI năm học 2019-2020 môn Nghiệp vụ nhà hàng (1322072), Vận tải – Bảo hiểm (1422032) có sự thay đổi, cụ thể như sau:
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (2019-2020) môn Nghiệp vụ nhà hàng (1322072) ngày 03/01/2020 và Vận tải - Bảo hiểm (1422032) ngày 27/12/2019 đã có sự thay đổi, cụ thể như sau:​​

Sinh viên vui lòng xem lịch thi thay đổi tại đây.
Danh sách phòng thi thay đổi.

Trân trọng.
 

Tác giả bài viết: Ban Khảo thí