Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
TB thay doi lich thi HK1 1718