Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh của khóa 2016, 2017

Phòng Đào tạo thông tin đến sinh viên khóa 2016, 2017 nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh như sau:
Phòng Đào tạo thông tin đến sinh viên khóa 2016, 2017 nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh như sau:
- Thời gian: Từ ngày 21/02/2019 đến 16 giờ 00 ngày 20/3/2019.
- Địa điểm: Phòng Đào tạo (tầng trệt, khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh), gặp cô Hà.
Lưu ý: Khi đến nhận chứng chỉ các anh chị sinh viên vui lòng mang theo thẻ sinh viên để đối chiếu.

Nguồn tin: Phòng Đào tạo