Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Tiếng Anh trực tuyến 2 (năm học 2017-2018)

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Tiếng Anh trực tuyến 2 học kỳ II năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Tác giả bài viết: Ban Khảo thí