Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (sau 1 năm)

THÔNG BÁO
V/v Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (sau 1 năm)

 
 
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-ĐNT ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Ban Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục (ĐBCL&TTGD) sẽ tiến khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (sau 1 năm).
 
  • Thời gian khảo sát: Từ 24/11/2020 đến 23/12/2020.
  • Đối tượng lấy ý kiến: : Sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (sau 1 năm).
  • Phương thức khảo sát: khảo sát trực tuyến. Sinh viên truy cập vào đường dẫn https://bit.ly/Khaosatcuusinhvien_totnghiepnam2019 để đóng góp ý kiến.
 
Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Ban ĐBCL&TTGD qua số điện thoại: (028) 38.632.052 (số nội bộ: 112) hoặc qua email: bandbclgd@huflit.edu.vn
  

Tác giả bài viết: Ban Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục