Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo kết quả xét gia hạn đóng học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017

Kết quả xét gia hạn đống học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể đóng học phí đúng hạn hoặc không thể đóng đủ học phí theo quy định.
Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác Sinh viên thông báo kết quả việc xét gia hạn đóng học phí đến Trưởng các đơn và sinh viên được biết về thời gian gia hạn đóng học phí học kỳ I năm hoc 2016-2017
TB GIA HAN HP 2

DANH SÁCH: vui lòng xem file đính kèm

Tác giả bài viết: Phòng CT - TC - CTSV