Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo Kê khai thông tin Bảo hiểm Y tế và đăng ký bệnh viện khám chữa bệnh ban đầu đối với sinh viên năm 1 nhập học từ ngày 09/09/2021 tới nay

Theo thông báo v/v tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên năm học 2021-2022 ngày 20/08/2021. Nay Trường thông báo đến sinh viên form Kê khai thông tin BHYT và đăng ký Bệnh viện khám chữa bệnh ban đầu đối với sinh viên năm 1 năm học 2021-2022,
Link đăng ký TẠI ĐÂY
- Hạn đăng ký từ ngày 13/09 - 26/09/2021,
- Chỉ dành cho những Sinh viên nhập học từ ngày 09/09/2021 đến nay
 

Tác giả bài viết: CT-CTSV