Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


THÔNG BÁO DU HỌC HÀN QUỐC NĂM HỌC 2017-2018

Khoa Đông Phương thông báo xét tuyển du học Hàn Quốc năm học 2017-2018 (từ tháng 3/2018 - 3/2019).
Xét tuyển bao gồm 07 trường Đại học Hàn Quốc :
- ĐH Dongguk
- ĐH Youngsan
- ĐH Yeungnam
- ĐH Daegu Haany
- ĐH Silla
- ĐH Jeju
- ĐH Wongkwang
THÔNG BÁO 
V/V XÉT TUYỂN DU HỌC HÀN QUỐC NĂM HỌC 2017-2018

Khoa Đông Phương thông báo xét tuyển du học Hàn Quốc năm học 2017-2018 (từ tháng 3/2018 - 3/2019).
Xét tuyển bao gồm 07 trường Đại học Hàn Quốc : 
- ĐH Dongguk
- ĐH Youngsan
- ĐH Yeungnam
- ĐH Daegu Haany
- ĐH Silla
- ĐH Jeju
- ĐH Wongkwang

*  Điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ: chi tiết tại http://bit.ly/2fD25QF
*  Thời hạn đăng ký:  từ ngày ra thông báo đến hết 11g00 ngày 09/10/2017 (thứ hai)
*  
Đăng ký tại văn phòng Khoa giờ hành chính.